Servicii

Noi ne ocupăm de tot

Fiindcă ne dorim ca proiectul pe care vi-l oferim să fie complet din toate punctele de vedere și pentru ca toate lucrurile să fie bine puse la punct până la cel mai mic detaliu.

Tema de proiectare și analiza amplasamentului

Colaborarea noastră va începe cu o serie de discuții în decursul cărora vom contura împreună o temă de proiectare ce repezintă punctul de pornire a proiectului. În baza acesteia și a unor analize ale amplasamentului noi vom realiza o primă propunere pe care apoi o vom modela împreună cu dumneavoastră până ajungem la rezultatul final.

Autorizație de Construire și Proiect pentru execuție

Proiectul va cuprinde atât dosarele pentru Autorizația de Construire cât și dosarele pentru execuție ce cumuleaza proiecte tehnice, liste de cantități și detalii de execuție pentru specialitățile arhitectură, rezistență și instalații.

Certificat de Urbanism și Avize

Pe parcursul derulării proiectului elaborăm documentațiile pentru Certificatul de Urbanism și avize, pe care tot noi ne putem ocupa să le depunem pentru zonele București-Ilfov. În afară de avizele standard putem realiza, după caz, orice alte studii de specialitate se vor cere în Certificatul de Urbanism.

Proiect de desființare

În situația în care există deja o construcție ne ocupăm și de proiectul de desființare si releveul și expertiza tehnică a acesteia în cazul demolarilor, consolidărilor, exitenderilor sau reconversiilor.

Ridicare topografică și Studiu geotehnic

În același timp vom realiza ridicarea topografica si studiul geotehnic (în toată țara), ce vor avea importanță în configurarea proiectului atât din punct de vedere al arhitecturii cât și al structurii de rezistență.

Urbanism

Pentru situațiile în care sunt necesare documentații de tip PUD/PUZ lucrăm împreună cu colegii noștri de la urbanism și ne ocupăm de tot procesul de avizare a acestor tipuri de documentații.

Design interior și amenajare peisagistică

În momentul în care avem conturată o formă cât mai aproape de final vom începe lucrul pentru designul interior și amenajarea peisagistică, pentru ca totul să fie gândit de la început ca un întreg. Vom coordona totul astfel încât nici un aspect să nu fie omis și toate să fie legate între ele într-un mod cât mai natural și în același timp organizat.

Asistență de șantier

Din momentul predării proiectului complet vă putem recomanda firme de construcții cu care am avut o relație bună și vom trimite toate documentele necesare pentru obtinerea ofertelor de executie iar ulterior obținerii Autorizației de Construire și începerii șantierului oferim asistență pe tot parcursul construcției, vizite de șantier și vom ține legătura cu dirigintele de santier ales.